Update voortgang

De gemeente is op de locatie gestart met het bouw- en woonrijp maken en het verleggen van kabels en leidingen.
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de uitwerking van de woningen en het bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage.
 
De verwachte start van de verkoop zal zomer 2016 zijn en de verwachte start bouw is eind 2016.
 

Menu