Toewijzingscriteria en doelgroepen Woningtype Helm

De 15 woningen type ‘Helm’ worden met de Koopinstapregeling aangeboden in het sociale segment. In samenspraak met de gemeente Noordwijk zijn voor deze woningen de doelgroepen en de toewijzingscriteria bepaald.

De volgende doelgroepen worden onderscheiden:

1. die lokale starter zijn en een inkomen van € 34.229 tot € 43.000,- hebben;
2. die lokale starter zijn en een inkomen van € 43.000 tot € 55.000,- hebben;
3. die lokale doorstromer zijn en een inkomen tot € 55.000,- hebben;
4. die regionale starter zijn en een inkomen van € 34.229 tot € 43.000,- hebben;
5. die regionale starter zijn en een inkomen van € 43.000 tot € 55.000,- hebben;
6. die regionale starter zijn en een inkomen boven € 55.000,- hebben;
7. die te kenmerken zijn als regionaal huishouden
8. alle overige huishoudens

Bovenstaande opsomming geeft ook de volgorde van toewijzing aan, doelgroep 1 komt dus als eerst in aanmerking, gevolgd door doelgroep 2, etc.

Toelichting doelgroepen

Starter: iemand die geen zelfstandige woonruimte achterlaat.
Lokaal: ingezetene gemeente Noordwijk (ingeschreven GBA gemeente Noordwijk) of die gedurende afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Noordwijk is geweest.
Regionaal: ingezetene regio Holland Rijnland (ingeschreven GBA regio Holland Rijnland) of die gedurende afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio Holland Rijnland is geweest.
Lokale doorstromer: een ingezetene die een zelfstandige huur of bestaande koopwoning in de gemeente Noordwijk achterlaat.
Regionaal huishouden: een huishouden dat gedurende afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest in de regio Holland Rijnland.
Alle overige huishoudens: alle huishoudens die niet onder de bovenstaande doelgroepen vallen.

Menu