Ondertekening overeenkomst bouwplan Losplaatsweg Noordwijk

Volgend jaar begint bouwbedrijf Thunnissen uit Heemstede op de locatie Losplaatsweg met de bouw van 49 eengezinswoningen, waarvan 30% sociaal. De start is naar verwachting rond de zomer. In het gebied wordt ook een watergang aangelegd. Het bouwbedrijf is in een Europese aanbesteding geselecteerd op grond van kwaliteit en prijs.
Op woensdag 28 oktober 2015 ondertekenden de gemeente Noordwijk en Thunnissen Groep B.V.de samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst regelt onder meer de overdracht van de grond aan de ontwikkelaar. Om de bouw mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan aangepast. De procedure hiervoor loopt. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.
De ontwikkellocatie Losplaatsweg bevindt zich op het terrein van de voormalige gemeentewerf en het daaraan grenzende terrein waar tot 1947 een gasfabriek in bedrijf is geweest. Begin jaren ’80 is een deel van de opstallen op het gasfabriekterrein gesloopt waarna op de grens van het perceel van de gemeente het kantoor voor gemeentewerken is gebouwd. De gemeente heeft de grond van het gasfabriekterrein dit jaar van Alliander gekocht. In 2014 is de sanering van de grond afgerond. Tijdens het bouwrijp volgend jaar wordt op enkele plekken nog een restsanering worden uitgevoerd. Dit wordt gecombineerd met het weghalen van de oude en aanleggen van de nieuwe riolering.  
Geïnteresseerden voor een woning in het plan Losplaatskade kunnen zich aanmelden via de website http://losplaatskade-noordwijk.nl.

Menu