Wonen aan de Losplaatskade, dat is nieuw wonen in het historische centrum van Noordwijk Binnen,
op een steenworp afstand van het gezellige Noordwijk aan Zee, bos, duinen en het strand.

Noordwijk & omgeving

Noordwijk & omgeving

het Plan

het Plan

Woningen

Woningen

LOSPLAATSKADE

Op de voormalige gemeentewerf aan de Losplaatsweg in Noordwijk verrijst een nieuwe woonwijk. Losplaatskade  wordt een intieme woonwijk gebaseerd op rijke historische, oude stijlelementen uit de omgeving.
 
In de nieuwe intieme woonwijk is ruimte voor 49 grondgebonden woningen, waarvan 15 woningen in het sociale segment. Door de grote variatie in woningtypen, breedtematen en tuindiepte ontstaat een gevarieerd en afwisselend straatbeeld. Bijzonder aan het plan is de rijke detaillering met uit getimmerde goten, luifels, statige entrees en een hoogwaardige aansluiting met de oude kern van Noordwijk-Binnen.

Authentiek en sfeervol. Dat is de Losplaatskade. De gemeentewerf aan de Losplaatsweg is een bijzondere locatie, gelegen op loopafstand van de winkels voor de dagelijkse boodschappen aan de Kerkstraat. Het gebied grenst aan het historische centrum van Noordwijk Binnen, de oude kern van het dorp.

23 Nov

Toewijzingscriteria en doelgroepen Woningtype Helm

De 15 woningen type ‘Helm’ worden met de Koopinstapregeling aangeboden in het sociale segment. In samenspraak met de gemeente Noordwijk zijn voor deze woningen de doelgroepen en de toewijzingscriteria bepaald.

De volgende doelgroepen worden onderscheiden:

1. die lokale starter zijn en een inkomen van € 34.229 tot € 43.000,- hebben;
2. die lokale starter zijn en een inkomen van € 43.000 tot € 55.000,- hebben;
3. die lokale doorstromer zijn en een inkomen tot € 55.000,- hebben;
4. die regionale starter zijn en een inkomen van € 34.229 tot € 43.000,- hebben;
5. die regionale starter zijn en een inkomen van € 43.000 tot € 55.000,- hebben;
6. die regionale starter zijn en een inkomen boven € 55.000,- hebben;
7. die te kenmerken zijn als regionaal huishouden
8. alle overige huishoudens

Bovenstaande opsomming geeft ook de volgorde van toewijzing aan, doelgroep 1 komt dus als eerst in aanmerking, gevolgd door doelgroep 2, etc.

Toelichting doelgroepen

Starter: iemand die geen zelfstandige woonruimte achterlaat.
Lokaal: ingezetene gemeente Noordwijk (ingeschreven GBA gemeente Noordwijk) of die gedurende afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Noordwijk is geweest.
Regionaal: ingezetene regio Holland Rijnland (ingeschreven GBA regio Holland Rijnland) of die gedurende afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio Holland Rijnland is geweest.
Lokale doorstromer: een ingezetene die een zelfstandige huur of bestaande koopwoning in de gemeente Noordwijk achterlaat.
Regionaal huishouden: een huishouden dat gedurende afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest in de regio Holland Rijnland.
Alle overige huishoudens: alle huishoudens die niet onder de bovenstaande doelgroepen vallen.

16 Nov

Start verkoop 2de fase

Op 24 november start de verkoop van de 15 woningen, woningtype Helm, in het sociale segment. U bent van harte welkom op donderdag 24 november van 17.00 tot 19.00 uur op het kantoor van Hofzicht Makelaars in Hillegom, Hoofdstraat 160-162.

Dit woningtype wordt aangeboden met de aantrekkelijke koopinstapregeling. Laat u tijdens de verkoopmanifestatie uitgebreid informeren over deze financieringsregeling.
 

12 Sep

Bouwrijp maken locatie Losplaatskade is gestart

Gemeente Noordwijk is samen met AW Vessies Infra druk bezig met het bouwrijp maken van de locatie voor het project Losplaatskade. Op dit moment wordt het hoofdriool vervangen, daarna zal de nieuwe gracht gemaakt worden. Verwachting is dat Thunnissen einde van dit jaar kan starten met de bouw van de woningen.
 

04 Jul

Start verkoop

Op donderdag 7 juli start de verkoop van het project Losplaatskade in Noordwijk. U bent van harte welkom van 17.00-19.00 uur op het kantoor van Hofzicht Makelaars in Hillegom, Hoofdstraat 160-162. Ons verkoopteam staat voor u klaar.

28 Jan

Update voortgang

De gemeente is op de locatie gestart met het bouw- en woonrijp maken en het verleggen van kabels en leidingen.
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de uitwerking van de woningen en het bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage.
 
De verwachte start van de verkoop zal zomer 2016 zijn en de verwachte start bouw is eind 2016.
 

30 Oct

Ondertekening overeenkomst bouwplan Losplaatsweg Noordwijk

Volgend jaar begint bouwbedrijf Thunnissen uit Heemstede op de locatie Losplaatsweg met de bouw van 49 eengezinswoningen, waarvan 30% sociaal. De start is naar verwachting rond de zomer. In het gebied wordt ook een watergang aangelegd. Het bouwbedrijf is in een Europese aanbesteding geselecteerd op grond van kwaliteit en prijs.
Op woensdag 28 oktober 2015 ondertekenden de gemeente Noordwijk en Thunnissen Groep B.V.de samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst regelt onder meer de overdracht van de grond aan de ontwikkelaar. Om de bouw mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan aangepast. De procedure hiervoor loopt. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.
De ontwikkellocatie Losplaatsweg bevindt zich op het terrein van de voormalige gemeentewerf en het daaraan grenzende terrein waar tot 1947 een gasfabriek in bedrijf is geweest. Begin jaren ’80 is een deel van de opstallen op het gasfabriekterrein gesloopt waarna op de grens van het perceel van de gemeente het kantoor voor gemeentewerken is gebouwd. De gemeente heeft de grond van het gasfabriekterrein dit jaar van Alliander gekocht. In 2014 is de sanering van de grond afgerond. Tijdens het bouwrijp volgend jaar wordt op enkele plekken nog een restsanering worden uitgevoerd. Dit wordt gecombineerd met het weghalen van de oude en aanleggen van de nieuwe riolering.  
Geïnteresseerden voor een woning in het plan Losplaatskade kunnen zich aanmelden via de website http://losplaatskade-noordwijk.nl.

Menu